Cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)
Sáng 20-12, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) theo hình thức trực tuyến. Quang cảnh tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Đại...
 Trung ương Đảng yêu cầu giảm 5.800 đơn vị sự nghiệp công lập
Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015.  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao...
 Toàn văn Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa 12
Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị,… Hội...
 Kiên quyết miễn nhiệm, bãi miễn cán bộ yếu kém
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết, yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế kịp thời những người kém năng lực, phẩm chất đạo đức, không hoàn thành nhiệm...
 “Cải cách bộ máy hành chính không nên rập khuôn”
Tiến sĩ Trần Du Lịch: Cải cách bộ máy hành chính không nhất thiết các địa phương phải giống nhau mà phải căn cứ đặc thù của từng địa phương. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đánh giá: “Số lượng cán bộ, công chức không những...
 Hội nghị Trung ương 6 – Cải cách đột phá, ý Đảng hợp lòng dân
Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa kết thúc với nhiều quyết sách quan trọng. Và một trong những nội dung nổi bật được bàn thảo tại Hội nghị lần này là đề án xây dựng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị,...
 Tinh gọn bộ máy: Đụng chạm lợi ích nên phải quyết tâm cao
Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ tác động đến tâm tư và lợi ích của nhiều người nên cần quyết tâm phải cao, hành động quyết liệt vì lợi ích chung. Ông Nguyễn Đức Hà (nguyên Vụ trưởng – Ban Tổ chức Trung ương) nhấn...
 Tinh giản biên chế – Quyết tâm và hành động
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả....
 Kết thúc hoạt động của 3 Ban Chỉ đạo giai đoạn hiện nay là cần thiết
Việc kết thúc hoạt động của 3 Ban Chỉ đạo trong giai đoạn hiện nay là cần thiết, đây cũng là một trong những mục tiêu xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, thống nhất đầu mối để hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết thúc hoạt...
 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Những điểm nhấn quan trọng
Một trong những nội dung của Hội nghị TƯ 6 là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.  Trong các ngày từ 4 – 11/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã mở Hội...
Thống kê truy cập Nguyễn Thiện Nhân
wau
© 2011 — Nguyễn Thiện Nhân.